charz hamra aval

charz hamra aval

dar in site mitavanid charz hamra aval ra dar gheymathaye charz 1000 tomani , charz 2000 tomani , charz 5000 tomani , charz 10000 tomani , charz 20000 tomani tahiye va daryaft namaed

mavarede lazem jahate daryafte karte charz hamra aval be in sorat ast

ebteda noe karte charz hamra aval ra taein karde va sepas shamare telephon va email khod ra vared namaed

bad yki az bankha ra entekha konid va bad pardakht ra click konid

be hamin sorat varede darghahe banke morede nazar mishavid va dar in ghesmat mitavanid etelaate karte khod ra vared konid

bad az inke tarakoneshe shoma ba movafaghiyat anjam shod mitavanid ramze karte khod ra daryaft konid

3pas babte entekhabe shoma doste khobam

sarah omidvar

ادامه خواندن “charz hamra aval”