charje hamrah awal

charje hamrah awal

dar in site mitavanid charje hamrah awal ra dar gheymathaye 1000 tomani , 2000 tomani , 5000 tomani , 10000 tomani , 20000 tomani tahiye va daryaft namaed

mavarede lazem jahate daryafte karte charje hamrah awal be in sorat ast

ebteda noe karte charje hamrah awal ra taein karde va sepas shamare telephon va email khod ra vared namaed

bad yki az bankha ra entekha konid va bad pardakht ra click konid

be hamin sorat varede darghahe banke morede nazar mishavid va dar in ghesmat mitavanid etelaate karte khod ra vared konid

bad az inke tarakoneshe shoma ba movafaghiyat anjam shod mitavanid ramze karte khod ra daryaft konid

3pas babte entekhabe shoma doste khobam

charje hamrah awal , charje , hamrah awal , charje 1000 tomani , charje 2000 tomani , charje 5000 tomani , charje 10000 tomani , charje 20000 tomani , charje hamrah awal , همراه اول , شارژ همراه اول ,

sarah omidvar

ادامه خواندن “charje hamrah awal”