charge hamrahavval

charge hamrahavval

dar in site mitavanid charge hamrahavval ra dar gheymathaye charge 1000 tomani , charge 2000 tomani , charge 5000 tomani , charge 10000 tomani , charge 20000 tomani tahiye va daryaft namaed

mavarede lazem jahate daryafte karte charge hamrahavval be in sorat ast

ebteda noe karte charge hamrahavval ra taein karde va sepas shamare telephon va email khod ra vared namaed

bad yki az bankha ra entekha konid va bad pardakht ra click konid

be hamin sorat varede darghahe banke morede nazar mishavid va dar in ghesmat mitavanid etelaate karte khod ra vared konid

bad az inke tarakoneshe shoma ba movafaghiyat anjam shod mitavanid ramze karte khod ra daryaft konid

3pas babte entekhabe shoma doste khobam

sarah omidvar

ادامه خواندن “charge hamrahavval”