شارژ مستقیم ایرانسل

ابتکار جدید برخی از سایتهای فروش کارت شارژ در ارائه شارژ مستقیم
اخیرا با توجه به فراگیر شدن خطوط اعتباری در کشور برخی از اپراتورها اقدام به ارائه نوع جدیدی از شارژ کرده اند. شارژ مستقیم ایرانسل یا اتوشارژ به عنوان محصولی جدیدی از ایرانسل در برخی از سایتها در حال ارائه است. این نوع شارژ که تنها از طریق اینترنت می توان آنرا خریداری کرد براحتی این امکان را به خریدار می دهد که بتواند خط خود را بدون وارد کردن کد شارژ، شارز نماید.

در این روش از شارژ می توان بین مبلغ شارژ 1000 تومانی تا شارژ 20000 تومانی را خریداری کرد. حتی ارقام غیر روند مانند خریداری شارژ 12345 ریالی نیز در این روش امکان پذیر است. همچنین می توان با استفاده از این روش خط دائمی خود را براحتی پرداخت کرد.

روش خرید کارت شارژ به این صورت است که ابتدا مبلغ مورد نظر انتخاب شده، بعد از آن می توان نوع شارژ را مثلا شگفت انگیز و یا عادی را انتخاب کرد
البته قبل از این مرحله باید نوع خرید برای پرداخت خط و یا شار را انتخاب نمود. با وارد کردن شماره تلفن و بانک، خرید انجام می شود. و شارژ مستقیم به موبایل وارد می شود.

 

Some sites charge a new initiative in providing direct sales of recharge cards
Due to the recent spread of the credit lines of some of the operators have to provide a new type of charge. MTN Irancell or Atvsharzh direct charge as the new product is being offered at some sites. This charge can be bought only through the internet that simply allowing the buyer to enter the code without charge to charge.

This method of charging the fee can be charged 1,000 USD to 20,000 USD to purchase Christmas. Even otherwise the numbers like 12345 Charge Card purchased in this way is possible. You can also use this method to easily pay their permanent line.

Method is to buy a recharge card that initially target selected, then you can type or normal charge for an amazing selection
However, before this stage of the buying or charging, selected pay line. Enter the phone number and bank buy-out. Mobile is entered directly to the charge.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *