kharid sharjh

kharid sharjh
agar mikhahid kharid sharjh irancell ra anjam dahid be rahati mitavanid az ghesmate bala kharid sharjh ra dar gheymathaye mokhtalef anjam dahid
sepas az entekhabe shoma
sara omidvar

ادامه خواندن “kharid sharjh”