کارت شارژ اینترنتی همراه اول

سلام دوست عزیز . خوش آمدید

تهیه کارت شارژ خود را در سایت شارژ به راحتی انجام دهید
برای کارت شارژ اینترنتی همراه اول از قسمت بالا یکی از گزینه های کارت شارز همراه اول 1 تومانی , کارت شارج همراه اول 2 تومانی , کارت شارژ همراه اول 5 تومانی , کارت شار همراه اول 10 تومانی , کارت شارژ همراه اول 20 تومانی را انتخاب کنید و از طریق یکی از بانک ها بطور مثال بانک رفاه خرید اینترنتی کارت شارژ خود را مطمئن انجام دهید

سوالات یا نظرات خود را از طریق نظرات یا تماس با ما برای ما ارسال کنید

این سایت را میتوانید با جستجو شارژ سارا هم در نتایج جستجو ببینید

سپاسگزارم از انتخاب شما .  سارا امیدوار

MCI Internet Card
Hi dear friend. Welcome
Produced Easily charge your charge card on your site
For the first mobile internet recharge cards from the top of one of the options with the first one Sharz cards toman, charged with the first two cards toman, with the first five dollar charge card, cards toman flux MCI 10, MCI 20 dollar charge card, select through one of the banks being banks, for example, make sure your charge card to do online shopping
Questions or comments contact us via the comments or send us your
You can search the site in search results, see Sara charge
Thank you selected. Sarah hopes
Charge card online, online mobile recharge First, MCI Internet Card, Charge Card, with the first line, with the first one Sharz cards toman, charged with the first two cards toman, with the first five dollar charge card, with the first 10 cards toman flux, charge cards toman MCI 20, MCI, MCI card

شارژ سیم کارت همراه اول

سلام دوست عزیز . خوش آمدید
تهیه کارت شارژ خود را در سایت شارژ به راحتی انجام دهید
برای شارژ سیم کارت همراه اول از قسمت بالا یکی از گزینه های شارز همراه اول 1000 تومانی , شارج همراه اول 2000 تومانی , شارژ همراه اول 5000 تومانی , شار همراه اول 10000 تومانی , شارژ همراه اول 20000 تومانی را انتخاب کنید و از طریق یکی از بانک ها بطور مثال بانک پارسیان خرید اینترنتی کارت شارژ خود را مطمئن انجام دهید

سوالات یا نظرات خود را از طریق نظرات یا تماس با ما برای ما ارسال کنید
سپاس. سارا امیدوار

Charged MCI SIM card

Hi dear friend. Welcome
Produced Easily charge your charge card on your site
To recharge the SIM card from the top of one of the options Sharz MCI MCI 1000 USD, charged with the first 2,000 USD 5,000 USD charging MCI, MCI flux of 10,000 USD, 20,000 USD Charge with the first pick, and the one banks such as Bank Corp is confident his charge card to do online shopping

Questions or comments contact us via the comments or send us your
Thanks. Sara omidvar

SIM Standby MCI, MCI 1000 dollars, with the first 2000 dollars, with the first 5000 dollars, with the first 10,000 USD 20,000 USD MCI preparation charge card, Sharz MCI, MCI

شارژ همراه اول

همراهان اول سرویسی جدید از همراه اول
در این سرویس این امکان به مشترکان همراه اول داده می شود تا بتوانند 5 شماره از بین دوستان، خانواده و یا شریکان کاری خود را به لیست “همراهان اول ” خود اضافه کنند. در این صورت از 20 درصد تخفیف در مکالمه برخوردار می شوند.
لازم به ذکر است که به ازای اضافه نمودن هر نفر 4500 ریال از شارژ و یا اعتبار آنها کسر خواهد شد. پس بهتر است قبل از انجام این عمل از میزان شارژ خود مطلع باشد برای خرید شارژ می توانید به صورت اینترنتی اقدام نمایید.

روش اضافه کردن شماره همراه با شماره گیری 3# شماره تلفن همراه و بعد شماره گیری. برای تلفن ثابت نیز از همین روش استفاده می شود.

روش حذف آنها نیز با *131*6* شماره # استفاده می شود.

 

New service from MCI MCI
This allows the service to mobile subscribers will be able to 5 numbers of friends, family or business partners to the list of “First” to add. In this case, the 20% discount will be given in the call.
It should be noted that for the addition of 4,500 rials per person will be deducted from their charge or credit. So it is better to be informed before this act of charging the battery you can buy online to apply.

Add method with the number to dial phone numbers and dial # 3. Fixed for the same method is used.

* 131 * 6 * number of methods they used #.