هنگام بروز مسأله یا وجود نکتۀ مبهم موقع خرید کارت شارژ چه کار کنم؟

در صورت بروز هر مشکل و نقطه ابهام شما می توانید در صورت نیاز با بخش پشتیبانی سایت شارژ تماس بگیرید

سارا امیدوار

When there is a problem or a vague thing to do when buying a recharge card?
In case of any difficulty and ambiguity of the site, you need support call charge

sara omidvar

آیا بعد از پرداخت پول کارت شارژ امکان بازگرداندن پول به حسابمان وجود دارد؟

بله ، در صورتیکه پس از پرداخت پول کد شارژ به شما ارائه نشود و مسأله از طرف سایت باشد، ظرف مدت کوتاهی به صورت اتوماتیک پول شارژ به حساب شما بازگردانده می شود. در صورتی که پس از پرداخت پول، در دریافت خدمات از سایت با مسأله روبرو شدید، با پشتیبانی سایت شارژ تماس بگیرید تا راهنمایی شوید.

Is it possible to pay the money back to my account there?

Yes, if you are not charging the payment code from a website problem, the money is automatically credited to your account within a short time is returned. If you have the money, the problem faced by the services of the website, please help support the site to contact.

چرا برای خرید کارت شارژ شماره تلفن یا ایمیل را وارد کنیم؟

وارد کردن شماره تلفن و ایمیل در هنگام خرید کارت شارژ اختیاری می باشد تا خریداران در سریعترین زمان ممکن خرید خود را انجام دهند.
اما فرض کنید بعد از پرداخت پول شارژ ، ارتباط اینترنت شما قطع شود؛ بنابراین صفحۀ کد شارژ را نمی توانید ببینید. اگر ایمیل خود را وارد کرده باشید خیالتان راحت است که یک نسخه از این کد شارز به ایمیل شما ارسال شده است
و اگر شماره تلفن خود را وارد کرده باشید می توانید از بخش پشتیبانی سایت تقاضا کنید که کد شارج را به همان شماره sms نمایند
اما اگر هیچ اطلاعاتی از خودتان در سایت وارد نکرده باشید، در مواقع لزوم ممکن است مشخص نشود که این خرید را شما انجام داده اید یا شخص دیگر

پس لطفا در هنگام خرید شارژ حتما شماره تلفن و ایمیل خود را وارد کنید

سپاسگزارم . سارا امیدوار

Enter your phone number and email are optional when buying recharge cards to customers as soon as possible to do their shopping.
But suppose, after the payment, your Internet connection is interrupted, so you can not see the page load code. Enter your email address to let you go if you are comfortable that a version of this code has been sent to your email
If you enter your phone number, you can apply the code to load the site must have the same number sms
But if you have not entered any information about yourself on the Site, you may be able to be certain that you have done your shopping or other person

So please make sure you buy recharge Enter your phone number and email

Thank you. Sara omidvar

بعد از پرداخت پول شارژ ، کارت شارژ چگونه و چه زمانی به دستمان می رسد؟

بلافاصله بعد از پرداختِ پول شارژ توسط یکی از کارت های شتاب، کد شارژ روی صفحه به نمایش درمی آید و در صورتیکه خریدار ایمیل خود را نیز وارد کرده باشد، یک ایمیل حاوی تأیید نحوه خرید کارت شارژ اینترنتی و کد شارژ برای او ارسال می گردد و به اینصورت دریافت شارژ از اینترت را انجام خواهد داد .

خریدار می تواند این کد را به صورت #کد شارژ*141* (از چپ به راست) در گوشی خود شماره گیری کند و سیم کارت اعتباری خود را شارژ نماید.